Sunday, January 23, 2011

Повод за гордост


Най-накрая имаме повод на национална гордост. И дори трябва да патентоваме ноу-хауто за него. Намерихме ефективния начин да разпердушиним нахалните европейци, които само знаят да си вирят носа.
Германците официално обявиха своята нова политика за привличане на "свежа кръв" от Европа - те ще търсят специалисти, които да примамят да работят в страната им. Очевидно е, че те са се прицелили в кадрите на Испания и Португалия, които стенели в беднотия и със заплати малко над 1000 евро. Немците са склонни да им дадат пет пъти повече пари, за да привлекат специалистите. Това е антикризисната им политика - искат да си развиват науката, икономиката и образованието.


А каква е българската антикризисна политика? Насилствено рязане на пари на университетите, силово прогонване на специалистите от БАН и замразяване на доходите.
Вместо да проклинате политиката на кабинета, се замислете върху нейното стратегическо преимущество. Колко български специалисти и учени взимат по 200-300 евро заплата. Ето къде е нашият печеливш ход - спокойно можем да конкурираме испанците и португалците. И няма да им се даваме. Ще напълним Германия с нашата свежа кръв. Ще допринесем за развитието на германската икономика и за благосъстоянието на германското общество. Това е духът на европейската солидарност. Това е българското икономическо чудо - прогони си специалистите навън.

Защото вие не слушате, но Дянков няколко пъти каза, че кризата е свършила. Никой не го разбра какво точно каза.
В държава без икономика и знание - криза няма. Няма и да има.
Ето ви повод за гордост.


No comments: