Monday, August 02, 2010

Математика за премиери


"Той беше добър ученик, най-добрият в класа". С тези думи започваше едно великолепно стихотворение на Веселин Ханчев.
Както винаги, литературата ни изненадва с вечната си актуалност. Ние обикновено забравяме да попитаме премиерите си какви точно ученици са били. Премиерът Бойко Борисов вчера например с гимназиален ентусиазъм реши да се отдаде на политическа математика. Набързо изчисли, че разликата между него и Сергей Станишев е 1 млрд. Този милиард лично Бойко (нарекъл се с гордост "пожарникарчето от Банкя") успял да спести на българските данъкоплатци.
Не знам какъв ученик е бил Бойко Борисов, но след тези думи можем да предположим, че математиката никак не му е била силна страна. Защото за пореден път премиерът се опитва да мине с твърде елементарно изчисление (то хваща за душите хората, ама е невярно) там, където трябва да се състави сложно уравнение.
Защото разликата между него и Станишев е не един, а 8 милиарда.
Фискалният резерв, който Борисов завари, беше 8,2 млрд. Той похарчи цели 4 млрд. от него за отрицателно време.
Нека да усложним още малко уравнението. По времето на Станишев никога не е имало бюджетен дефицит, а се оказа, че само за първите 6 месеца дефицитът на ГЕРБ е стигнал над 1,5 млрд. лева. Така че разликата между Станишев и Борисов си е направо супермилиардерска, но не е в полза на настоящия министър-председател. Точно в тази игра Станишев го бие с 13,5 (8+4+1,5) на нула.
Математиката за премиери е сложно занимание. Обаче поне е точна наука. И е за добри ученици. Вече знаем, че Борисов предпочита да е пожарникарчето вместо добрия ученик.
Ама поне в смятането да го биваше...

No comments: