Sunday, August 08, 2010

Удавник в езика


Министърът без портфейл Божидар Димитров потъна като водолаз в езиковите бездни на собствената си невъздържаност. Вероятно за всеки филолог е било удоволствие да наблюдава как близкият приятел на Бойко Борисов като удавник започна да се мята по всички значения на прилагателното "шибан".
След като бе записан в миг на проклятия към околната вселена и към собствения си народ, Димитров преоткри прелестта на семантичните анализи. Оказа се, че министърът съвсем нямал предвид нищо цинично с тази дума, която може да бъде срещната изписана на специфични места в урбанистичния пейзаж. "Шибан" в речника на гербера означавало, някой който бил удрян с пръчка или, пак да се обърнем към Димитров - с "шибучка". С други думи - гербаджията отказа да се извини, защото нямал цинични помисли, а само състрадателно светоусещане.
Няма нищо по-смешно на тази земя от министър, който се дави в собствения си език. Божидар Димитров се опита да привлече на своя страна глобално състрадание. Нарече се 65- годишен националист само и само да се отърве от филологическия си кошмар.
Археолозите вчера поискаха официално министърът да се извини. Само че май не си дадоха сметка, че да искаш извинение от гербаджия е все едно да искаш Веселин Маринов да не пее за МВР. Мисията невъзможна.
След такова голямо шибане (нищо цинично, визираме само медийните шибучки), Божидар Димитров сам се постави на позорния стълб. И потъна в езиковите си бездни, за да излезе оттам като поредния комедиант. Такъв голям смях покрай това управление!

Толкова голям, че вече направо ни дращи по гърлото.

No comments: