Thursday, April 17, 2014

Кой ръмжи срещу "Южен поток"?
Резолюцията на Европейския парламент срещу "Южен поток" (подкрепена основно от десницата) е в пряко противоречие с икономическите интереси на България. Това е един предизборен текст, който заиграва с с най-неподходящата тема във възможно най-неподходящото време по най-касапския начин. Ако газът, която ще тече по "Южен поток" е толкова неправоверен, защо не нарежат и тръбите на "Северен поток" тогава?

Опитът за ръмжене срещу Русия е изключително лоша политика, защото директно вреди на нашите интереси. А формулировката от резолюцията "да бъдат потърсени други източници на газови доставки за ЕС" се родее с със стихотворение на романтична поетеса.
Търсенето на такива източници отнема много време, а има голяма вероятност и цената на горивото да е с пъти по-висока. Кой ще компенсира това? Всеки, който подкрепи такива текстове трябва да обясни моментално как точно си представя България да покрие загубите от него? Какво ни предлагат вместо "Южен поток", красиви думи и яростни изречения? Това ли се предполага да бъде икономическият ни мотор? Разигралата се случка в ЕП е ярък пример за това как в името на предизборната конюнктура могат да бъдат унищожени икономиките на цели държави.

Когато се Европейският парламент се използва за гласуването на предизборни резолюции без ясна обосновка, тогава резултатът винаги е трагичен. Подобни текстове са само част от един тъжен пейзаж, който не само не може да намери решение на проблемите, но дори не е в състояние да ги формулира правилно. 
Тъжно е, господа, както казваше един герой на Достоевски. 


No comments: