Thursday, May 31, 2012

ПроклятиетоДревното проклятие на стратегиите отново навдигна глава в политическия мрак на България. Последната новост в обществения пейзаж се оказа триумфалният опит на София да се сдобие със Стратегия за обществените тоалетни.
Веднага щом чухме думата стратегия усетихме как демоничните енергии се раздвижиха зловещо. В България, когато институциите искат да не решат някой проблем, те веднага пишат стратегия за него. Страната ни е е рекордьор на "Гинес" по брой на стратегиите, чиято цел е да хвърлят за кратко прах в очите на някой, а после да прекарат цяла вечност до пълното си пожълтяване в нечие министерско чекмедже или компютърна директория.

България има Национална стратегия за отбраната, а армия, която вече е под критичния минимум.
Приета е Стратегия за борба с бедността, а сме най-бедната държава в ЕС.
Хвалим се със Стратегия за заетостта, а безработицата непрекъснато скача.
Написана е Стратегия за ускорено икономическо развитие на България, а показателите ни са като на африканска държава.
На документи има Национална стратегия за регионално развитие, а се оказа, че половин България тъне в Средновековието.

Прекрасно звучи, че има Стратегия за здравеопазване и още по-гадно да видиш, че има болници, които приличат на концлагери по своите условия.
Писането на български стратегии трябва да се изучава в университетите по черна магия. Защото това е тъмно изкуство с древна злокобност.
Заради това призоваваме, не, направо молим горещо - в никакъв случай не приемайте стратегия за обществените тоалетни в София. Да не сте посмели.
Това е най-сигурният начин всички столичани да бъдат обречени на продължително и мъчително стискане...(Коментарът е написан съвместно с моя колега Юрий Борисов под псевдонима братя Ружеви)

No comments: