Tuesday, April 20, 2010

Най-добрата молитва, която съм чувал


Боже! Толкова молитви отправихме към Теб, а непрекъснато губим своите войни. Утре отново ще влезем в битка, която ще бъде наистина голяма. На всяка цена се нуждаем от Твоята помощ и затова трябва да ти кажа нещо: утрешната битка ще бъде много тежка. В нея няма да има място за деца. За това Те моля, не ни изпращай на помощ Твоя син. Ела самият Ти.


(Молитва на Кох, вожд на племето грикуаси преди битката с африканерите)

No comments: