Thursday, November 21, 2013

Симеон Дянков - литературният иноватор
Симеон Дянков, прочул се с това, че всеки месец вадеше България от кризата, оставил непреходна следа в българските финанси с отправената към него фраза: "Мони, цункай джиджи", записал се в политическия живот като касапин на доходи и фискален терорист, отново блесна на медийния хоризонт. Този път с това, че е представил своята книга в Брюксел.
Да, тя, книгата още не била отпечатана, но кога това е спирало поривите на истинския анализатор, а? Абсолютната иновация на Дянков би оставила безмълвни десетки босове на издателства по земното кълбо. На събралата се публика този, който бе титулуван като топ-финансиста на ГЕРБ раздал анотация на своята бъдеща книга.

Репортер на ДУМА се зарича, че би изтърпял цял концерт на Веселин Маринов в името на това да се докопа поне един лист от тази анотация. Сега уви само можем да предполагаме какви ли мисли за споделени в нея.
Вероятно звучи така: "Първа глава - в нея ще разгледам гениалната си идея да замразя всички доходи, да изхарча фискалния резерв, да накарам всички да работят до 77 години, както и начините да представя всичко това като хуманистично дясна политика с експертен уклон".
А може би не е необходимо да се подиграваме на топфинансиста (хаха!), вероятно тази иновация му служи да хване в зародиш читателските настроения и още преди книгата да е отпечатана да направи необходимите корекции.

Така в крайния вариант на текста Дянков може да се самопредстави като нов Христос, дошъл от небето, за да покаже на народа, че може да се живее с пенсия от 150 лева и вярата, че ГЕРБ ще управлява пет последователни мандата в името на строежа на безкрайните магистрали и счупеният глезен на Бойко Борисов.
Човешката памет е по-крехка от фискален резерв да ви кажа. Човек като чете изявленията на Дянков - как възнамерявал да вдига заплати и доходи, ама тогава паднал от власт, направо иска да пророни някоя и друга сълза за това невъзможно и недошло бъдеще. Но може би това е другата причина Дянков да е действал само с анотации. 
Отпечатаната книга може да се превърне в ефектно оръжие в ръката на ядосан читател.


No comments: