Monday, November 25, 2013

Игра с огъня
Анонсът за създаване на партия "Помак" е много опасна провокация към цялото българско общество. Не е ясно как във всяка кризисна ситуация у нас винаги се появяват хора, които използват тези мигове да прокарват изключително подозрителни идеи.

Има два проблема, които този анонс поставя моментално пред българското общество. Само преди около две години от същия този институт "Помак" обявиха помаците за отделен етнос. Днес обаче твърдят, че бъдещата им формация нямало да бъде сформирана на етнически признак. Така ли? А да не би да говорят тези приказки само защото искат да минат регистрацията в съда? От този институт дори бяха измислили термина "помакология", а сега искат да ни убедят, че ако учредяват формация, ще разтворят етническото си ветрило широко. Нещо ужасно не се връзва в тази логика.
И второ - председателят на т.нар. Европейски институт "Помак" Ефрем Моллов заговори за някаква нова обществена алтернатива, която бъдещата партия щяла да предложи на хората. Къде са я крили досега тези помаци? Така де - след като имат ключа за разрешаване на всички проблеми, защо поне не са дали знак, че имат тайна рецепта за тях? Опит за шмекерджийски популизъм.

А истината е много проста. 
Идеята за подобна партия може да дойде само в главата на хора, които искат да прокопаят още една разделителна линия в едно и без това изтощено от омраза общество. 

(коментарът е писан съвместно с моя колега Юрий Борисов под псевдонима братя Ружеви)
 

No comments: