Thursday, October 14, 2010

Справедливости


Негово превъзходителство Джеймс Уорлик осъществи бляскаво правно откритие за България. В тази страна съдебните процеси са поне два вида.
Американският посланик призова да има "справедлив процес за Доган". Защо? Защото Сокола бил опитен политик. Това означава, че в главата на г-н Уорлик е абсолютно допустимо срещу неопитните политици, да не говорим за разни още по-обикновени хора, процесите да са несправедливи.
Нека обаче г-н посланикът, като е казал "а" да продължи и с другите букви от азбуката. Неговата правна и морална помощ ни е нужна. Да каже кои точно заслужават справедливо обвинение и кои - не. После, кога се налага справедлив арест и кога - не. Да разясни за кои трябва да има справедливо разследване и за кои може разследването да не е справедливо. В кои случаи е приемливо присъдата да е справедлива и за кои може да бъде друга.
Ако приемем логиката на негово превъзходителство, вероятно можем да си обясним бързината, с която ГЕРБ гласува да има извънредни съдилища. Вероятно те се правят за спешното осигуряване на "справедливи" процеси. С другите, обикновените, да се занимава обикновеният съд.
В последните години българите са обладани от засилен правен дух. Едва ли в друга страна правовите въпроси са поставени в центъра на политическите препирни и посланическите съвети. А резултатът е очевиден - процеси като театрални спектакли, поръчана справедливост и трибунали, трибунали...
Г-н Уорлик, да беше казал една дума за тях, а?


(коментарът е писан съвместно с моя колега Юрий Борисов под псевдонима братя Ружеви)

No comments: