Tuesday, July 03, 2012

ХищноЦелият Европейски съюз всяка година изхвърля 90 милиона тона храни. Само България изхвърля 400 хиляди тона храни годишно или 1095 тона на ден. Светът консумира хищно. Още по-хищно изхвърля.
На този фон изключително нелепо звучи поредната научна идея за спряване с глада - консумацията на насекоми. Планетата едва ли се нуждае от блюдо с пържени оси, които да заместят наденичките или пък панирани скакалци, които да ни решат проблема с недостига на протеини. 

Менюто от насекоми е просто комедиен подход. По-същата логика може да се препоръча на хората да ядат пръст. Андрей Платонов в романа "Чевенгур" има един такъв герой, който опиянен от революцията казва, че ще оцелява само с пръст, защото цялата храна идва оттам. В литературния свят на Платонов героят му успяваше да преживее. Опасявам се обаче, че в Африка никой няма да оцени питателните качества на пръстта.
Сигурно няма да е далеч деня в който някой учен ще предложи като борба с глада откриването на начин хората да фотосинтезират. Тогава всички ще бъдат нахранени, доволни, слънчеви...

Но тези идеи прикриват големия проблем сега. Проблемът никога не е бил в липсата на храна, проблемът на света винаги е бил неравенството. Едни държави изпадат в свръхконсумация, други се чудят как постоянно да пробиват дупки в коланите си. Светът е дисбалансиран по изключително гаден начин. И едната част от него изобщо не иска да поеме отговорност за другата. Въпреки, че рогът на изобилието се изсипва при нея.
Богата част изхвърля храна, умишлено не я произвежда, за да държи пазарите в добра кондиция, а цените високи, докато всички останали стенат от глад. Насекомите няма да решат този проблем.
Но пък хората рано или късно ще намерят своя начин за справедливост. 

No comments: